Transport

FISH2SEE

Leverandør til put & take

 

Transport af ørreder

Transporten er den sidste påvirkning, som fiskene udsættes for, inden de er fremme ved fiskeparkerne og det er vigtigt at dette gøres korrekt!

En dårlig transport kan sagtens ødeligge fremragende fisk.

 

Friske fisk som bevarer bidelysten.

Alt som vedrører håndtering af fisk, kan omregnes i stress. Jo mere stress en fisk udsættes for, desto dårligere vil den trives i søerne. Derfor skal transporten ske under optimale forhold.

 

Fish2see har en special kontrueret lastbil til transporten.

  • Lastbilen er udstyret med det nyeste og meste effektive iltnings udstyr.
  • Transport bassinerne er isoleret, hvilket sikrer stabil temperatur til fiskene.
  • En special pumpe gør, at fiskene konstant står i en strøm af køligt og iltrigt vand flow.
  • Bassinerne er udstyret således, at de er beskyttet mod direkte sollys.

 

 

 

 

Dambrug

Dambrug

Starten på en flot dag inden vi skal have læsset bilen med guldørreder.

 

 

Lyn´s put and take

Lyn´s put and take

En større levering slusses ud i en fiskepark på Falster.

 

Nordjysk dambrug

En sædvanlig dag på et lille nordjysk dambrug, som laver en stor del af fiskene til Fish2see.

Nordjysk dambrug

 

Solbjerggård ørredfiskeri

Udslusning af ørreder i solbjerggårds kølige og klare vand.

Solbjerggård ørredfiskeri

Billeder fra udførte transport opgaver

Skånsom håndtering

 

Skånsom håndtering

En korrekt håndtering giver mindre stress og dødelighed ved fiskene.

 

Vores fisk skal ikke igenem en hård udslusning, for vi kan som oftest komme meget tæt på søbredden og udsluse fiskene med en flex slange.

 

Køligt og iltrigt vand til fiske transporten

Køligt og iltrigt vand

For at fiskene trives og bevarer bidelysten efter transporten, er lastbilens bassiner konstrueret således, at ørrederne konstant står i en strøm af kølig og iltrigt vand.

Copyright © All Rights Reserved